הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים  

Flying SpArk
3 Ha-Bosem St, Ashdod, Israel
hello@theflyingspark.com
  • LinkedIn - Black Circle Flying Spark
  • Facebook - Black Circle Flying Spark
  • YouTube - Black Circle Flying Spark
  • Instagram - Flying Spark